Chương Trình Bảo Hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào và cho bất cứ ai. Hậu quả của tai nạn luôn gây ra những khó khăn về tinh thần và là gánh nặng về tài chính không chỉ đối với bản thân người bị tai nạn mà còn với chính gia đình của họ. Vậy bạn phải làm gì để bảo vệ cho chính bản thân mình và những người thân trước những rủi ro không lường trước được?

Chia sẻ những lo lắng của bạn, Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao sẽ bảo vệ cho bạn và người thân 24/24 giờ trong ngày, giúp bạn an tâm hơn với việc tăng thêm giá trị bảo vệ của hợp đồng để ứng phó trong trường hợp rủi ro xảy ra.

Các điểm nổi bật của sản phẩm

  Quyền lợi bảo hiểm cao với số tiền bảo vệ có thể lên đến 2 tỷ.
  Quyền lợi gấp đôi số tiền bảo hiểm trong các trường hợp tai nạn đặc biệt.
  Quyền lợi chi trả thương tật thật chi tiết.
  Hỗ trợ quyền lợi nằm viện do tai nạn 100.000 đồng/ ngày.
  Bảo vệ cả nhà 3 người trên một hợp đồng.
  Quyền lựa chọn sớm hoàn tất đóng phí phù hợp với nhu cầu tài chính.

Quyền Lợi

Nếu Người được bảo hiểm không may bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm của hợp đồng Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao theo tỷ lệ sau:

Linh hoạt hơn với quyền lựa chọn sớm hoàn tất đóng phí: Khách hàng có thể hoàn tất sớm việc đóng phí hợp đồng bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao với các thời hạn đóng phí đa dạng và phù hợp với nhu cầu tài chính của mình khi tham gia cùng các sản phẩm chính có thời hạn đóng phí đơn kỳ hoặc thời hạn đóng phí ngắn hạn.

Minh Họa Quyền Lợi

Khách hàng Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia sản phẩm chính An Tâm Hưng Thịnh với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng, thời hạn hợp đồng là 15 năm và mua kèm sản phẩm bổ sung bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao với mệnh giá 1 tỷ đồng với thời hạn 15 năm. a/ Năm 33 tuổi, khách hàng bị mất thính lực 1 tai do tai nạn. Khách hàng phải nằm điều trị tại bệnh viện là 7 ngày. b/ Năm 35 tuổi, khách hàng bị tử vong khi đang di chuyển bằng phương tiện máy bay. Quyền lợi bảo hiểm của Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao sẽ được minh họa như sau:  a/ Năm 33 tuổi, mất thính lực 1 tai và nằm điều trị 7 ngày tại bệnh viện: Quyền lợi thương tật do tai nạn: 15% Số tiền bảo hiểm = 150 triệu đồng Quyền lợi nằm viện do tai nạn: 7 ngày x 100.000 đồng = 700.000 đồng b/ Năm 35 tuổi, tử vong khi đang di chuyển bằng phương tiện máy bay. Bên cạnh quyền lợi tử vong được chi trả từ quyền lợi sản phẩm chính An Tâm Hưng Thịnh, quyền lợi tử vong do tai nạn đặc biệt của sản phẩm BH Tai nạn toàn diện Nâng cao như sau: 200% Số tiền bảo hiểm – (trừ) 150 triệu quyền lợi thương tật do tai nạn đã nhận trước đó = 1.85 tỷ đồng.

Điều Kiện

Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao là bảo hiểm dành cho khách hàng:

  • Tuổi tham gia: 5 đến 60 tuổi.
  • Thời hạn hợp đồng:  5 – 60 năm.
  • Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm:  65 tuổi.
  • Thời hạn đóng phí: đóng phí bằng thời hạn hợp đồng

    buy amoxil online

    , đóng phí ngắn hạn, đóng phí đơn kỳ

(*) Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao có thời hạn đóng phí ngắn hạn hoặc đơn kỳ chỉ được tham gia kèm với các sản phẩm chính có thời hạn đóng phí tương ứng theo quy định tại từng thời điểm của Dai-ichi Life Việt Nam.