An Tâm Song Hành

Gia đình là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc và ý nghĩa khi luôn có gia đình kề bên. Hãy để yêu thương đong đầy hơn mỗi ngày cho bạn và gia đình cùng nhau tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn bằng một kế hoạch tài chính vững vàng cho tương lai.
Với An Tâm Song Hành, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang đến một giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu để giúp bạn chở che vẹn toàn cho tổ ấm thân yêu, chủ động vun đắp tương lai và hạnh phúc lâu dài.

Quyền lợi sản phẩm - Chu toàn bảo vệ bạn và gia đình
Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng: Từ 11 năm – 100 năm

Thông tin tham khảo

1. Quy tắc và Điều khoản sản phẩm 
2. Tài liệu giới thiệu sản phẩm 
3. Tài liệu minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm
     – Quyền lợi cơ bản 
     – Quyền lợi nâng cao
Mức lãi suất minh họa dự kiến sử dụng trong tài liệu minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm

Thời gian áp dụng

Mức lãi suất minh họa dự kiến

18/07/2021- 04/01/2022

5,0% và 6,5%

05/01/2022 – hiện tại

4,5% và 6,0%

Ghi chú: Giả định về mức lãi suất minh họa dựa trên kết quả đầu tư hiện tại, kỳ vọng đầu tư trong tương lai và quy định của Bộ Tài Chính về mức lãi suất minh họa của sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung.
4. Báo cáo hoạt động của Quỹ liên kết chung 

Thông tin lãi suất

Thông báo lãi suất đầu tư của Quỹ liên kết chung 
Thông báo lãi suất áp dụng cho hợp đồng